Komornik Sądowy: Rozwiewamy Mit

Słowo "komornik" jest często postrzegane jako symbolem lęku i niepewności. Dla wielu osób może kojarzyć się z koszmarnymi wizjami egzekucji majątku i rozpadem finansowego bezpieczeństwa.